Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CRNOVRŠANIN

Prezime Crnovršanin ima duboko ukorijenjene veze s geografskim područjem i prirodnim karakteristikama. Ime Crnovršanin sastoji se od dva dijela: "crno" i "vrša". Prvo, "crno" je pridev koji se odnosi