Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Crnomuž

Crnomuž je ime koje se rijetko susreće u Hrvatskoj, ali kada se čuje, izaziva znatiželju i interes za njegovim značenjem i porijeklom. Ime Crnomuž sastoji se od dvije riječi - crno i muž. Crno se odno