Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CRNOJEVIĆ

Prezime Crnojević jedno je od najčešćih prezimena u Crnoj Gori, ali i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Ime Crnojević potječe od riječi "crni" koja se odnosi na tamnu boju, a "jević" znači sin. Sto