Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠKALJAC

Prezime Škaljac, kao i mnoga druga prezimena, ima interesantnu priču o svom nastanku i značenju. Prezime Škaljac je specifično po tome što se danas može pronaći samo u malom dijelu svijeta, a to je u