Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČRNJAR

Prezime Črnjar je jedno od brojnih prezimena koja su nastala iz imena zanimanja. Prema nekim izvorima, prezime potječe od starinske riječi "černej" koja znači "crni". Stoga se pretpostavlja da je prez