Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČRNJA

Prezime ČRNJA, kao i mnoga druga prezimena, ima zanimljivu i bogatu povijest koja seže u daleku prošlost. Ime ČRNJA nastalo je od imenice "crna", što ukazuje na boju kose i kože osobe koja nosi to pre