Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČRNEC

Prezime Črnec jedno je od brojnih prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj. Značenje ovog prezimena može se povezati s bojom crnom jer riječ "črn" na mnogim slavenskim jezicima znači "crn". Prezime