Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CRGONJA

Prezime CRGONJA ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže u povijest. Ovo prezime ima duboke korijene i može se pratiti unazad kroz generacije.Značenje prezimena CRGONJA nije jednostavno i može