Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČRČEK

Prezime ČRČEK porijeklom je iz Hrvatske, a danas se najčešće pojavljuje u Sloveniji. Ovo prezime je relativno rijetko i pripada skupini slovenskih prezimena koja su nastala od imenice, a ne od osobnog