Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ĆORAN

Prezime ĆORAN ima duboko ukorijenjeno značenje i porijeklo koje se povezuje s prirodom i životinjskim svijetom.U samom prezimenu ĆORAN može se prepoznati veza s prirodom, posebno s rijekama i vodot