Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČORAGA

Prezime Čoraga ima zanimljivo značenje koje može biti povezano s tradicionalnim zanimanjem ili obiteljskom poviješću. Kada analiziramo prezime Čoraga, primjećujemo da je sastavljeno od korijena "čor"