Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CONAR

Prezime CONAR je relativno rijetko prezime koje se može pronaći u Hrvatskoj i Sloveniji. Iako postoje različite varijante pisane forme ovog prezimena u različitim jezicima, poput Conara, Conarić ili C