Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČOHILJ

Prezime Čohilj jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali je zato vrlo zanimljivo kada se govori o njegovom značenju i porijeklu. Prezime Čohilj potječe iz Dalmacije, točnije iz okolice gra