Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČMELAK

Prezime ČMELAK je jedno od prezimena koje se susreće u Hrvatskoj i nekim drugim slovenskim zemljama. Ovo prezime ima zanimljivo značenje i duboko ukorijenjeno porijeklo, koje seže u povijest. U ovom o