Clostridium difficile je bakterija i ona uzrokuje simptome poput proljeva pa do upale crijeva koja može biti smrtna. Osobe koje su najviše zahvaćene su starije osobe koje se već nalaze u staračkim dom