Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CIZEL

Prezime CIZEL jedno je od prezimena koja se danas rijetko susreću, što može ukazivati na njegovo staro porijeklo. No, odakle zapravo potječe prezime CIZEL?Prema dostupnim izvorima, prezime CIZEL pot