Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CIVITICO

Prezimena su važan dio našeg identiteta i često nam otkrivaju neke zanimljive priče o našim precima. Jedno od takvih prezimena je i prezime CIVITICO. U ovom članku istražit ćemo značenje i porijeklo o