Ljepota i zdravlje

Što pokazuje citologija urina

Citologija urina ili citološka analiza urina se opisuje kao dijagnostička pretraga koja će se koristiti onda kada bolesnik ima česte smetnje u mokraćnom sustavu. Analiza se najčešće radi kada su dobiv