Prezbiakuzija je gubitak sluha koji dolazi zbog dobi osobe tj. starosti. Prezbiakuzija može biti potpuna ili djelomična. Potpuna je gluhoća dok je djelomična samo nagluhost. Gotovo 40 posto osoba koje