Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CIRKVENEC

Prezime CIRKVENEC je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali se još uvijek može pronaći u različitim dijelovima zemlje. Prezime se sastoji od dvije riječi: "cirkveni" i "ec". Ali što ta kombinacija riječi