Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CIPRIJANOVIĆ

Prezime CIPRIJANOVIĆ spada u skupinu prezimena koja su nastala od imena. Ime Ciprijan dolazi od starogrčkog imena Kiprianos, što znači "stanovnik Cipra". Ciprijan je bio popularno ime u kršćanskoj tra