Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CIPRIJAN

Prezime Ciprijan relativno je rijetko u Hrvatskoj te se može pronaći u nekoliko većih gradova, poput Zagreba, Splita, Rijeke, Zadra, Pule i Osijeka. No, iako je rijetko, prezime Ciprijan ima zanimljiv