Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CIPETIĆ

Prezime CIPETIĆ ima svoj izvor u području Dalmacije, odnosno u njenoj unutrašnjosti. Prezime se još pojavljuje u Bosni i Hercegovini, kao i u dijelovima Srbije. Iako se prezime CIPETIĆ ne nalazi među