Zanimljivosti

Cipar što vidjeti

Cipar je turističko odredište koje svakako trebate imati na popisu destinacija koje planirate posjetiti. Ovo je Mediteranski otok koji je treći najveći i najnaseljeniji otok u Mediteranu. Cipar sa svo

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CIPURIĆ

Prezime CIPURIĆ potječe iz Hrvatske te se danas najviše nalazi u Dalmaciji, Istri i Zagrebu. Prezime se sastoji od riječi "cipar" što znači "trgovački posrednik" te sufiksa "-ić" koji označava pripadn