Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CINKOPAN

Prezime CINKOPAN jedno je od onih prezimena koja se rijetko susreću u Hrvatskoj. No, upravo zbog toga, zanimljivo je saznati više o njegovom značenju i porijeklu. Prema nekim izvorima, prezime CINKOPA