Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CINEK

Prezime CINEK ima značenje koje je povezano s poljskim jezikom i kulturom. Poznavanje značenja i porijekla prezimena može nam pružiti uvid u povijest i kulturu određene regije ili naroda. Prezimena če