Lijek Cinarizin forte sadrži djelatnu tvar pod imenom cinarizin, koji je derivat piperazina, koji pripada u lijekove koji su poznatiji pod nazivom antagonisti H1 receptora kao i blokatora kalcijevih k