Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČIMIN

Prezimena su zanimljiva jer često nose sa sobom određeno značenje i mogu otkriti nešto o porijeklu neke osobe ili njezinoj obiteljskoj povijesti. Jedno od takvih prezimena je i prezime ČIMIN. U ovom o