Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CILER

Značenje i porijeklo prezimena CILER: Odakle potječe?Prezime CILER, koje se u Hrvatskoj može pronaći u manjem broju, potječe iz njemačkog jezika. Ovo prezime ima svoje korijene u staronjemačkom jezi