Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČIKARELA

Prezime ČIKARELA, koje ima zanimljivo značenje i porijeklo, nosi u sebi duboku povezanost s prirodom i biljnim svijetom. Ovo prezime je rijetko, ali ima bogatu povijest koja seže u prošlost.Značenj