Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČIKANOVIĆ

Prezime Čikanović ima duboko ukorijenjeno značenje i porijeklo koje seže u povijest obitelji Čikanović. Ova obitelj ima bogatu genealogiju koja se proteže kroz generacije i čini ih važnim dijelom kult