Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČIKADA

Prezime ČIKADA nalazi se u hrvatskom prezimeniku i predstavlja relativno rijetko prezime s vrlo zanimljivim značenjem i porijeklom. Ovo prezime može se naći u različitim krajevima Hrvatske, poput Dalm