Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CIGANOVIĆ

Cigani su etnička skupina koja se proteže diljem svijeta, a koja je poznata i pod nazivom Romi. Njihovo podrijetlo nije sasvim jasno, no pretpostavlja se da su porijeklom iz Indije, odakle su se vjero