Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CIFRIĆ

CIFRIĆ je prezime koje se često javlja na području Hrvatske, posebice u Dalmaciji i Primorju. Njegovo značenje seže u prošlost, a podrijetlo samog prezimena nije baš sasvim jasno. Međutim, postoje nek