Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CIFER

Značenje i porijeklo prezimena CIFER: Odakle potječe?Prezime CIFER vrlo je rijetko u Hrvatskoj, ali se ipak može pronaći u nekoliko krajeva. Prema raspoloživim podacima, najviše je zastupljeno u Zag