Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČIĆIN ANGUL

Prezime Čićin Angul je jedno od rijetkih prezimena koje se može pronaći samo u Hrvatskoj. Zanimljivo je i neobično, te nosi sa sobom i značajnu povijesnu težinu. Ovo prezime se sastoji od dvije riječi