Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CICARELLI

Prezime CICARELLI izaziva interes i znatiželju zbog svoje egzotičnosti i neobičnosti. Ovo prezime ima italijansko porijeklo i nosi sa sobom bogatu kulturnu i povijesnu simboliku.Prezime CICARELLI po