Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CIBERLIN

Prezime CIBERLIN ima svoje korijene u Njemačkoj, a sastoji se od dva dijela - CIBER i LIN. Prvi dio prezimena, CIBER, dolazi od njemačke riječi "Zauber", što znači "čarolija" ili "magija". Drugi dio p