Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CEZNER

Prezime CEZNER jedno je od rijetkih prezimena koje se može pronaći samo u nekoliko zemalja svijeta. Iako nije uobičajeno, ovo prezime ima zanimljivu povijest i porijeklo.Prema dostupnim podacima, pr