Cetrotide je lijek koji se koristi u reproduktivnoj medicini. Sadrži aktivni sastojak nazvan cetrorelix acetat, koji je antagonist gonadotropin-oslobađajućeg hormona (GnRH). Reproduktivna medicina je