Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CETIN

Značenje i porijeklo prezimena CETIN: Odakle potječe?Prezime CETIN spada u kategoriju prezimena koja su nastala po uzoru na prirodne pojave, što znači da je dobiveno prema nekom geografskom području