Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CETINJAN

Prezimena su odraz kulturne i povijesne baštine jednog naroda. Ona često nose sa sobom priče o porijeklu, zanimanjima ili geografskim područjima iz kojih potječu. Jedno od takvih prezimena je i prezim