Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČETE

Prezime ČETE ima značenje koje je povezano s vojnim jedinicama i organizacijama. Ovo prezime često se javlja u Hrvatskoj i drugim zemljama koje su bile dio bivše Jugoslavije. Zanimljivo je da prezime