Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČETA

Prezime ČETA je jedno od rijetkih prezimena koja su povezana s vojnim jedinicama i borbenim aktivnostima. Riječ "četa" u hrvatskom jeziku označava vojnu jedinicu ili skupinu ljudi okupljenih radi zaje