U današnje vrijeme kada velika većina radnog stanovništva živi užurbano, pretrpano obavezama na poslu i privatnim obvezama, velika većina ima neke negativne pojave koje nosi stres i preopterećenja org