Znamo kako je dijabetes jedna od najčešćih bolesti danas i ona sprječava naše tijelo da na pravilan način koristi energiju koju dobivamo iz hrane. Pojavljuje se kada naša gušterača više ne luči inzuli