Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BURCAR

Prezime BURCAR je relativno rijetko prezime u Hrvatskoj, ali se može pronaći u nekoliko krajeva, poput Zagreba, Varaždina i Koprivnice. Prezime BURCAR ima njemačke korijene, a dolazi od riječi "Bauer"