Buergerova bolest nema određene uzroke. Smatra se da je jedan od uzroka Buergerove bolesti duhan dok za ostale uzroke još uvijek ne postoje pouzdani i sigurni dokazi. Buergerova bolest se još povezuje