Zanimljivosti

Kako napraviti brod od papira

Kako napraviti brod od papira? Preklopite komad papira A4 u sredinu. Papir postavite okomito ispred sebe i preklopite ga slijeva nadesno tako da su kutovi točno jedan na drugom. Za to možete koristiti