Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BRIŽIĆ

Prezime Brižić ima svoje korijene u Hrvatskoj. Prema nekim izvorima, prezime Brižić potječe od imena Brize, što je bilo uobičajeno ime u Dalmaciji tijekom srednjeg vijeka. Drugi izvori sugeriraju da p